GERIAUSI PRAKTIKOS PROJEKTAI ASMENIMS IŠ PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ

Paskutiniame šio leidinio skyriuje pristatome projektus ir programą, skirtus pažeidžiamoms grupėms. Tai yra žmonės, turintys psichinių sveikatos sutrikimų, buvę nusikaltėliai, reabilituoti narkomanai, benamiai ar žmonės, neturintys mokymosi gebėjimų. Nusprendėme pristatyti vieną projektą, skirtą žmonėms, sergantiems demencija. Net jeigu ši tikslinė grupė įprastai nėra priskiriama prie nepalankioje padėtyje esančių besimokančiųjų, įžvelgėme poreikį suteikti aukštos kokybės pedagoginę pagalbą demencija sergantiems žmonėms ir manome, kad projektas yra vertas dėmesio. Kaip ir kiti, šis projektas taip pat gali būti pritaikomas kitoms tikslinėms grupėms.

Žemiau pateikti projektai ypatingi tuo, kad yra itin susiję su tikslinių grupių gyvenamosiomis aplinkomis, atitinka individualų dalyvių požiūrį ir padeda žmonėms integruotis į visuomenę ir tęstinius mokymus.

De Waterheuvel

REABILITACIJOS PROGRAMA IR DALYVIŲ MOKYMASIS BEI DARBAS KARTU PAGAL KLUBO MODELĮ NYDERLANDAI

APIE PROJEKTĄ

Projekto „De Waterheuvel“ pagrindas yra klubo modelis (angl. Clubhouse) (įrodymais grįstas būdas, užregistruotas JAV praktikos registre „SAMSAH“). Šis modelis angliškai vadinamas „Fountain House model“, kurio pavadinimas kilo iš 1948 metais Niujorke sukurto pirmojo tokio klubo modelio pasaulyje vardu angl. Fountain House New York. Grupė žmonių, paleistų iš psichiatrijos ligoninės, susibūrė siekdami padėti patys sau. Iš turtingos ir veikloje dalyvaujančios ponios gavo pastatą ir įkūrė „Fountain House Clubhouse“. Vėliau buvo suformuota darbuotojų komanda ir sukurta organizacinė struktūra. Programos pradininkai vis dar yra taryboje.

TIKSLINĖ GRUPĖ IR TIKSLAS

De Waterheuvel yra klubas (pastatas) Amsterdame, kuriame vyksta susirinkimai. Tai saugus prieglobstis psichikos problemų turintiems žmonėms. Klubo lankytojams sudaromos galimybės susitikti su kitais žmonėmis, kartu leisti laiką ir dirbti prasmingus darbus. Tapus šio klubo nariu, prisiimami šių namų įsipareigojimai.

Bet kokios veiklos atskaitos taškas yra užtikrintas pasitikėjimas kiekvieno nario sveikąja dalimi ir galimybėmis bei tikėjimas, kad kiekvienas gali būti produktyvus darbuotojas. Labiausiai šiame klubo modelyje stebina aiškios negydomosios priemonės, turinčios gydomąjį poveikį. Klubo nariai įgyja pasitikėjimo savimi, taip yra dažniausiai dėl to, kad su jais nuolat elgiamasi kaip su sau lygiais žmonėmis, o ne kaip su pacientais. Klubo koncepcija rodo, kad vertingi vienų su kitais ryšiai yra priemonės, padedančios atgauti pasitikėjimą savimi ir pagarbą sau. De Waterheuvel projektas suteikia daug galimybių užmegzti ryšius su kitais nariais ar darbuotojais, pvz., atliekant bendrą užduotį, valgant priešpiečius neformalioje aplinkoje ar vykdant socialinę bei švietėjišką veiklą.

METODAI

Klubo modelis yra išsami ir dinamiška paramos programa, suteikianti galimybių žmonėms, sergantiems sunkiomis nuolatinėmis psichikos ligomis. Kiekvienas individas yra laukiamas, kviečiamas ir reikalingas kiekvieną dieną. Jis suvokiamas kaip svarbi bendruomenės, dirbančios svarbų darbą, dalis. Pagrindinė programos dalis yra „darbui sutvarkyta diena“. Tai struktūra, pagal kurią organizuojama kasdieninė veikla. Kasdieninė klubo veikla yra narių ir darbuotojų, dirbančių reabilitacijos aplinkoje, atsakomybė. Kiti pagrindiniai komponentai: pereinamasis, remiamas ir nepriklausomas įdarbinimas, dėl ko nariai gali užsitikrinti darbus už vyraujantį atlyginimą platesnėje bendruomenėje; galimybė gauti bendruomenės paramą, kaip, pavyzdžiui, apgyvendinimas ir medicininės paslaugos; pagalba ieškant mokymosi šaltinių; ryšių palaikymas su visais aktyviais nariais; dalyvavimas programos sprendimų priėmime ir valdyme; vakaro, savaitgalio ir švenčių socialinės programos. Klubo dalyviai yra vadinami nariais, o ne pacientais ar klientais, visur dėmesys yra kreipiamas į jų stiprybes ir gebėjimus, bet ne į jų ligas. Klubas unikalus tuo, kad programoje nėra jokių klinikinių aspektų. Visi nariai dalyvauja savanoriškai, o klubas siūlo ilgalaikę narystę.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

De Waterheuvel yra klubas, kuriame visą veiklą kartu organizuoja ir vykdo klubo nariai ir darbuotojai. Kasdien klubą lanko apytiksliai 37 asmenys (užsiėmimai trunka maždaug 4 valandas). Klube kas mėnesį aktyviai dalyvauja 120 narių. Namas, kuriame įsikūręs klubas, yra padalintas į dvi dalis, kuriose organizuojama veikla: administracija, virtuvė, priimamasis, valymo ir priežiūros patalpos, posėdžių kambarys, komunikacijos, sodininkystės ir susirinkimo vietos. Šios dalys turi savus mokymo kursus: administracinis darbas, kompiuterių kursai, viešoji komunikacija, internetinių svetainių kūrimas ir priežiūra, socialinė žiniasklaida, valgio gaminimas ir viešasis maitinimas. Be to, De Waterheuvel kartu su Amsterdamo regioniniu bendruomenės koledžu (priima 50 studentų per metus) siūlo socialinius įgūdžius stiprinančius kursus bei suteikia profesinį mokymą (su oficialiais diplomais ir sertifikatais). Nyderlanduose nebuvo atliktų empirinių tyrimų, patvirtinančių, kad klubo modelis taip pat yra veiksmingas kitoms tikslinėms grupėms, bet jis gali įkvėpti kitas socialiai nuskriaustas tikslines grupes. Klubo modelis buvo įgyvendinamas daugelyje kitų šalių ir šiandien visame pasaulyje yra daugiau nei 300 tokių klubų (Europoje – 80). Clubhouse International ir Clubhouse Europe teikia paramą ir konsultacijas.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Klubo modelis yra suformuotas klientų iniciatyva, kurios pagrindas – tikslinės grupės gebėjimai ir poreikiai.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • De Waterheuvel
  Sarphatistraat 41
  1018 EW Amsterdam
  Tel. +31 20 – 626 46 42
  Faksas +31 20 – 63 88 551
 • info@waterheuvel.nl
 • www.waterheuvel.nl
 • Facebook: De Waterheuvel Amsterdam

Sveikata per kultūrą

KULTŪRINĖS VEIKLOS – TAI PRIEMONĖ, KURIANTI ŽMONIŲ, TURINČIŲ PROTINĘ NEGALIĄ, GEROVĘ ŠVEDIJA

APIE PROJEKTĄ

Atsižvelgdami į paciento salutogenezę ir įgaliojimų pacientui suteikimą, regioninė sveikatos apsaugos sistema kartu su kultūros institucijomis bei kultūros profesionalais, pateikia metodą pacientų sveikatai gerinti. Projektą vykdo Ostergotlando (Švedija) regiono Sveikatos analizės skyrius, Sveikatos apsaugos vystymo centras. Projektas pradėtas vykdyti 2012 metais ir tęsiamas iki šiol.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė yra sveikatos apsaugos sistemos pacientai, kuriems buvo diagnozuotas stresas, baimė ir depresija – tai didėjanti gyventojų dalis, kuriems yra būtini nauji sveikatos gerinimo metodai. Visa veikla yra savanoriška. Svarbu pabrėžti, kad veikla nėra terapija, kaip ir kultūros institucijos nėra medicinos įstaigos.

METODAI

Projekto dalyvius apie projektą informavo ir pasiūlė galimybę jame dalyvauti sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai. Kiekvienais metais yra siūloma daug įvairių kultūrinių užsiėmimų: dainavimas chore, šokiai, sodininkystė, menas, literatūra ir t. t. Veikla vyksta grupėse ir numatytą susitikimų skaičių. Per metus programos keitėsi dėl tuo metu projekte dalyvaujančių kultūros profesionalų ir institucijų kaitos. Kultūros darbuotojus finansuoja Ostergotlando regionas, simbolinį kelių eurų mokestį sumoka ir patys projekto dalyviai. Dažniausiai tai mokestis už kavą, kuri geriama susitikimo pertraukėlių metu.

Svarbu, kad dalyviai be jokių reikalavimų patys dalyvautų kūrybiniame procese, jog kūryba teiktų malonumą, dalyviai galėtų eksperimentuoti ir atsiskleisti be atitinkamų nurodymų. Tai gerina individo savijautą ir stiprina pasitikėjimą savimi. Vienodai svarbus ir socialinis aspektas – susitikimai su kitais žmonėmis. Šioje veikloje yra skatinamas ir remiamas vadovo vaidmuo.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Įvertinimas parodė, kad visi projekto dalyviai, tiek pacientai, tiek sveikatos apsaugos profesionalai bei kultūros atstovai, buvo labai patenkinti veikla ir aiškiai matomais rezultatais. Pacientai informavo apie teigiamą paties projekto turinį, kūrybingumą ir veiklos teikiamą džiaugsmą, taip pat pažymėjo teigiamus socialinės integracijos rezultatus, išskirdami naujas priemones, keičiančias elgseną ir pacientų įgalinimą.

Projektas suteikia pacientams galimybę paprastomis priemonėmis pagerinti jų psichologinę būseną, o kultūros institucijoms suteikiama galimybė plėstis ir vystyti savo veiklą. Kai kurie dalyviai po ilgalaikio nedarbo įsidarbino.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Skanija vaizdas atgal

ŽMONIŲ, TURINČIŲ PROTINĘ NEGALIĄ, DALYVAVIMO KULTŪRINĖJE VEIKLOJE SKATINIMAS, ŠVEDIJA

APIE PROJEKTĄ

Mokslo organizacija „Bilda“ ir kultūros centras „Sofia Kulturmötesplats“ kartu su pietinės Švedijos dalies vietiniais folkloro ansambliais, bendruomenių centrais ir meno, amatų bei sodybų muziejais sukūrė projektą, kurio tikslas – padidinti žmonių, turinčių protinę negalią, dalyvavimą vietinių bendruomenių, istorijos ir folkloro kultūrinėje veikloje. Projektą finansuoja Švedijos paveldo fondas.

Mokslo organizacija „Bilda“ yra įkurta remiantis krikščioniškomis vertybėmis ir siūlo platų kursų apie neformalų suaugusiųjų švietimą pasirinkimą. Organizacija yra atvira skirtingą kultūrinę kilmę, tikėjimą ir papročius turintiems žmonėms. Viena projekto dalių yra susitikimo vieta „Sofia Kulturmötesplats“, įkurta Malmėje, trečiame pagal dydį Švedijos mieste, piečiausioje šalies dalyje.

TIKSLINĖ GRUPĖ

„Sofia Kulturmötesplats“ vyksta svarbūs užsiėmimai žmonėms, turintiems protinę negalią. Užsiėmimų tikslas yra padėti šiems žmonėms savarankiškai gyventi visuomenėje su perspektyva jiems ateityje pradėti mokytis ar susirasti darbą. Susitikimų vieta taip pat skatina dalyvavimą vietiniame kultūriniame gyvenime bei siūlo galimybes už mažesnę kainą nueiti į kino teatrą, teatrą, koncertus ir parodas.

METODAI

Dalyvauti projekte „Skanija vaizdas atgal – žmonių, turinčių protinę negalią, dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimas“ dalyvius rekomendavo Skanija regiono sveikatos departamento darbuotojai. Dalyvauti galėjo tik savanoriai, dalyvavimas buvo nemokamas. Dalyviai įgijo pažinimo, bendravimo ir socialinių gebėjimų įgūdžių bei buvo skatinami pasitikėti savimi.

Projekto dalyviai kartu su profesionaliais instruktoriais parašė knygą apie Skanijos istoriją, ji buvo išspausdinta 2015 metų balandžio mėn. Švedijoje.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projekto įgyvendinimui buvo užmegzti ryšiai su Skanijos regiono folkloro ansambliais ir su mažais vietiniais muziejais, kuriuose veiklą vykdo savanoriai. Dalyviams suorganizuoti įvairūs vizitai, paskaitos, jie galėjo žvilgtelėti į archyvus bei kolekcijas, daugiau sužinoti apie jų asmeninę praeitį bei visuomenės istoriją.

Švedija turi ilgalaikės patirties siūlydama žmonėms, turintiems fizinę, protinę ir psichinę negalią, darbo vietas muziejuose ir archyvuose, bet šiame projekte dėmesys labiau skirtas dalyvių poreikiams (nors vienas iš tikslų ir buvo įdarbinti projekto dalyvius kaip stažuotojus vietinėse bendruomenėse).


Amici per la strada

BENAMIŲ IR NARKOTIKUS VARTOJANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA, ITALIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas yra vykdomas nuo 1980 metų. Projektą pradėjo Švento Egidijaus (Saint Egidio) bendruomenė, pelno nesiekianti organizacija, kuri Italijoje ir kitose pasaulio šalyse jau daugelį metų vykdo socialinių problemų turinčių žmonių reintegraciją, teikia jiems pagalbą. Projektas vykdomas dviem kryptimis: pagalba žmogui laipsniškai reintegruojantis ir parama bei apsauga kokybiškesniam gyvenimui.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Tikslinę grupę atstovauja vieniši, šeimų ar kitokių socialinių ryšių neturintys asmenys. Ši situacija yra būdinga benamiams, kurie turi ir daug kitokių problemų – psichinių sutrikimų, priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų. Daugelis jų yra buvę nusikaltėliai ir beveik visi yra iš šeimų, turinčių rimtų socialinių, kultūrinių ir ekonominių problemų. Daugelis jų yra užsieniečiai, tačiau ir Italijos piliečių skaičius yra padidėjęs. Užsieniečiai – nuolatiniai ir nenuolatiniai, naujai atvykę imigrantai, bedarbiai. Tikslinė grupė yra nevienalytė, ją sudaro vieniši ir benamiai žmonės (vyresni žmonės, nusivylęs jaunimas, imigrantai ir kt.).

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas yra pasirūpinti atstumtais asmenimis, kurie daugeliu atvejų nežino, kokias teises ir kiek jų turi. Viešos institucijos ne visada yra pasiruošusios ir gali patenkinti šių žmonių poreikius. Projekto tikslas yra mažinti paramos trūkumą ir suteikti koncentruotą paramą.

METODAI

Naudojama savitarpio pagalba, kuri atstumtus žmones iškelia į centrą, pasyvią vartotojų būseną pakeičia naujomis galimybėmis ir ištekliais.

Projekte numatytas maisto ir drabužių bei sveikatos apsaugos paskirstymo būdas. Projekte numatytos informacijos ir konkrečių problemų bei prašymų išklausymo paslaugos. Projektu bandoma koncentruotai padėti susirasti gyvenamąją vietą ir darbą likimo nuskriaustiems žmonėms. Šios rūšies pagalba, kuriai reikia vartotojo žinių ir veiklų planavimo vidutiniam ar ilgam laikotarpiui, yra siekiama sustiprinti asmeninius gebėjimus.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Net jeigu projekto metodologija nėra inovatyvi, projektas gali surasti specifinius ir į skirtingas grupes, sudarančias įvairialypę benamių kategoriją, orientuotus sprendimus bei paslaugas. Projekto galimybės atsinaujinti taip pat yra susijusios su parama daugelio organizacijų, kurioms per metus pavyko pasiekti svarbių rezultatų. Svarbūs rezultatai buvo pasiekti Italijos regionuose: Ligurijoje, Kampanijoje ir Venete bei daugelyje neturtingų Afrikos valstybių.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Šiuo metu projektas yra ypatingas dėl to, kad praėjusiais metais padėjo daugeliui vienišų ir vargstančių žmonių, pasiekė gerų rezultatų, suteikdamas galimybių reintegracijai ir padėdamas įveikti priklausomybę bei išnaudojimą. Projektas yra ypatingas ir dėl to, kad pavyko išspręsti daug nepatogių situacijų, susijusių su nerūpestingumu, priežiūros ir supratimo trūkumu. Tokiu būdu pirmo lygio paslaugos (maistas, drabužiai, medicininė priežiūra) sukuria saugią aplinką, pagrįstą išklausymu ir supratimu. Ši aplinka padeda įveikti materialines ir psichologines kliūtis bei padeda ištrūkti iš atsiskyrimo ir vienatvės.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • Comunità Sant’Egidio
  Via di San Gallicano 25/A ROMA
  Kontaktinis asmuo: Alessandro Moscetta
  Tel. +39 334 8135420
 • info@santegidio.org
 • www.santegidio.org
 • Facebook: Comunità Sant’Egidio

Atsiminimų namai

PARAMA PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS, SERGANTIEMS DEMENCIJA, DANIJA

APIE PROJEKTĄ

Nuo 2004 metų Danijos Orhuso miesto muziejus „Den Gamle By“ dirba ir vysto atminties atgaivinimo programas vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems demencija. „Den Gamle By“ – pirmas pasaulyje miesto istorijos ir kultūros atviro lauko muziejus – buvo įkurtas 1909 metais.

METODAI

Žmonės, sergantys demencija, mažomis grupelėmis yra kviečiami į „Atsiminimų namus“, kurių interjeras primena 1950-uosius metus. Svečiai yra pakviečiami pagelbėti virtuvėje prie viryklės ar prie kitų tipinių to meto objektų, pasėdėti svetainėje, apsuptoje daiktų, kuriuos jie prisimena iš vaikystės ir jaunystės. Jiems patiekiami tuo metu buvę populiarūs pyragaičiai ir kava. Atmosfera yra šilta ir jauki, todėl atsiminimai grįžta, o vyraujančios nuotaikos – labai geros.

Šioje aplinkoje lankytojai, kurie kenčia nuo didesnės ar mažesnės demencijos, prisimena savo praeitį, gali bendrauti vienas su kitu ir aktyviai dalyvauja socialiniuose renginiuose. Visas vizitas yra estetinė patirtis, kurios poveikis, atsiskleidžiant lankytojų jausmams ir emocijoms, leidžiantiems jiems panaudoti pamirštus įgūdžius ir atsiminti daiktus, yra labai didelis.

 

TIKSLAS

Pastaruosius dvejus metus muziejus „Den Gamle By“ dėmesį sutelkė į žmonių, sergančių demencija, gimines bei rūpybos centrų darbuotojus ir pradėjo organizuoti šioms grupėms skirtus kursus. Projekto tikslas yra jautrių vyresnių žmonių atsiminimų atgaivinimas, o tai turėtų suteikti galimybę jiems atgauti savo gyvenimo kontrolę, išlaikyti savo identitetą ir savivertę, kurį laiką vadovauti savo gyvenimui.

Du pagrindiniai projekto elementai yra:

1. Panaudoti muziejaus priemones ir aplinką, kad pagyvenę žmonės, kenčiantys nuo demencijos, prisimintų praeitį ir įgytų patirties.
2. Mokyti darbuotojus bei privačius asmenis, kurie rūpinasi pagyvenusiais žmonėmis, sergančiais demencija.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Nuo 2004 metų projekto dalyvių skaičius auga. Plečiasi ir tinklas (vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu), kurį įkvėpė muziejaus darbas ir naujų mokymų vystymas. Projekto rezultatai labai geri. 2014 metais per septynis projekto vykdymo mėnesius „Atsiminimų namuose“ muziejus suorganizavo 90 kursų.

Keletą metų muziejus „Den Gamle By“ palaikė kontaktus su kitais atviro lauko muziejais, kuriuos įkvėpė projektas ir šie pritaikė jį savo institucijose. Nuo 2012 iki 2014 metų „Den Gamle By“ buvo įtrauktas į Europos Sąjungos „Grundtvig“ projektą „Re-active“, kur buvo pristatyti muziejai iš Vengrijos, Norvegijos, Švedijos, Belgijos ir Anglijos. Jie aptarė patirtis ir pasidalino idėjomis

Nuo 2014 iki 2016 metų muziejus „Den Gamle By“ yra įtrauktas į „Erasmus +“ programą „Aktyvus senėjimas ir suaugusiųjų mokymosi palikimas“. Kartu projekte dalyvauja Švedijos Jamtli muziejus, Anglijos Beamish muziejus, Vengrijos Szabadtéri Néprajzi muziejus, Norvegijos Lilehamerio muziejus, Švedijos Linne universitetas ir Anglijos Tyne Niucastle universitetas. Projekto tikslas yra sukurti metodologiją su nuorodomis, kaip prisiminimus kelianti aplinka ir darbas joje gali būti įgyvendinama paveldosaugos įstaigose.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Crescere a cores

PARAMA KRITINIŲ MIESTO DALIŲ BENDRUOMENĖMS, PORTUGALIJA

APIE PROJEKTĄ

2007 metais įkurta „Crescere a core“ asociacija yra socialinės vienybės institucija. Asociacija dirba psichologijos, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, žvelgdama iš bendruomenės perspektyvos. Organizacija vykdo bendruomenės ir dalyvavimo aktyvinimo veiklą, viena iš intervencijos rūšių – bendruomenės narių artumo skatinimas, atkreipiant dėmesį į buvimo ir bendravimo su žmonėmis svarbą.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Pagrindinę tikslinę grupę atspindi Bairro Padre Cruz (Lisabonos priemiesčio) bendruomenės vaikai, paaugliai ir tėvai. Tiksliau – pagrindinė tikslinė grupė yra priemiesčiuose gyvenančios nepasiturinčios ir vargstančios šeimos.

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti mokymąsi pedagoginės kokybės kontekste, suteikti galimybę visoms šeimoms dalintis patirtimis, stiprinti ir skatinti tėvų vaidmenį, funkcijas, įgūdžius ir gebėjimus bei suprasti mokytojų ir bendruomenės atliekamas funkcijas.

METODAI

Projekte taikomas metodas yra darbas švietimo procese. Metodą suformuoja keletas darbo lygmenų, – nuo socialinių ryšių užmezgimo, tėvams ir mokytojams aktyviai dalyvaujant veiklose, iki skirtingų veiklų skatinimo ir apjungimo, norint pagerinti tėvų įgūdžius ir galimybes, o vietinėje bendruomenėje atliekant aktyvių piliečių vaidmenis. Tėvams yra teikiama parama ir mokymai, kad jie galėtų būti pilnaverčiai savo vaikų pagalbininkai, mokytojai ir rėmėjai, taip siekiama sustiprinant jų įvaizdį vaikų akyse ir apsaugoti nuo galimų problemų, su kuriomis gali susidurti jų paaugliai vaikai.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Projektas „Crescer a Core“ buvo pradėtas 2013 metais siekiant pagerinti rizikos grupėje esančių vaikų bei paauglių švietimą ir ypač sustiprinti tėvų švietimo gebėjimus, ugdant jų pasitikėjimą savimi ir atsakomybę būti tėvais. Projekto veikla skirta nepasiturinčioms ir socialinei atskirčiai priklausančioms šeimoms.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektas „Crescer a cores“ yra ypatingas tuo, kad tai yra socialinis atsakas didžiausiai ir vargingiausiai Lisabonos savivaldybės teritorijai Iberijos pusiasalyje. Projektas apjungia pedagoginį švietimą ne tik vaikams, bet ir jų tėvams, veikloje dalyvauja rajono bendruomenė.

Tai projektas, kuris nesiūlo šeimoms materialinės paramos, nepakeičia tėvų atsakomybės, bet aktyviai ir efektingai įtraukia, kad tėvai galėtų sąmoningai pasirinkti mokymo metodą, pirmiausia atlikdami savęs vertinimą, kaip pagrindinį jų vaikų gyvenimo modelį. Dėl šių priežasčių „Crescer a cores“ (išvertus reiškia „augame spalvotai“) pabrėžia ir remia idėją, kad visi esame skirtingi, kaip yra skirtingi spalvų atspalviai.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • Associazione Crescer a Cores Rua Rio Tejo n.7 (antiga escola 167) –
  Bairro Padre Cruz
  Carnide 1600-746 Lisbon, Portugal
  Kontaktinis asmuo: NOEMI PARAISO
  Tel. +351 215937851
 • cresceracores@gmail.com
 • www.cresceracores.pt

Hierbabuena

ŽMONIŲ, TURINČIŲ PROTINĘ NEGALIĄ, INTEGRACIJA,ISPANIJA

APIE PROJEKTĄ

„Hierbabuena“ yra pagrindinė Astūrijos regiono asociacija, teikianti pagalbą žmonėms, kenčiantiems nuo psichikos nestabilumo problemų. Tai asociacija, kuri siūlo socialines, sanitarines paslaugas. Asociacija veikia nuo 2000 metų ir užsiima veikla, susijusia su žmonių, turinčių psichikos sutrikimų ir retų patologijų bei elgesio, santykių ir darbo streso problemų, poreikiais.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Astūrijos regione nuolatos daugėja žmonių, paveiktų psichologinių problemų. Protiniai sutrikimai dažnai įtakoja izoliaciją ir socialinę atskirtį. Vieną iš dažniausiai pasitaikančių protiškai nestabilių individų problemų sukelia darbo patirties ir reguliaraus mokymosi trūkumas. Tikslinę grupę sudaro tiek psichologinių problemų turintys individai, tiek tie, kuriems gerai sekėsi valdyti savo negalią.

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti veiksmus ir veiklas, kuriais būtų skatinama žmonių, turinčių psichinę negalią ar kenčiančių nuo protinių problemų, integracija, gerinamos žinios, vykdoma socializacija. Veiklą vykdo aukštą kvalifikaciją turinys profesionalūs darbuotojai, kurie visiems gali teikti paslaugas itin dėmesingai ir atsižvelgdami į tai, kad kiekvienas iš to gautų naudos, laikantis aiškios veiklos krypties pagal specifines kiekvieno paciento charakteristikas, konkrečias patologijas ir problemas.

METODAI

Naudojamas socialinio skatinimo dalyvavimo metodas, įvertinus socialinius ir klinikinius poreikius. Tarpdisciplininio ir planavimo patiems dalyvaujant darbo metodo pagrindas yra būtinybė spręsti socialines problemas, kurios dažnai lieka neišspręstos. Metodas leidžia problemas analizuoti, pirmiausia – vartotojų bei socialinių ir sanitarinių paslaugų vykdytojų lygmenyje.

Dėl šios priežasties projekto metodai įtakoja visišką žmonių, turinčių psichikos problemų, pasveikimą, naudojant šias priemones: informaciją, nuorodas ir kompetencijų bei įgūdžių perdavimą, naudos gavėjų integraciją, pabrėžiant psichikos sveikatos problemas, norint padidinti suvokimą ir pagarbą taip vadinamam išoriniam pasauliui.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Per keletą metų asociacijos veikla sugebėjo užtikrinti paslaugas skirtinguose Astūrijos regiono miestuose, būtent Aviles miesto socialiniame „Arbolon“ centre, Oviedo miesto „Santullano“ asociacijoje ir tokioje pačioje socialinės sveikatos asociacijoje Gijono mieste.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektas yra ypatingas tuo, kad užtikrina empatinį, konkretų ir koncentruotą dėmesį žmonėms, turintiems protinių negalavimų, o ne tik suteikia paprastą ir vien tik gydomąją pagalbą. Projektas ne tik rūpinasi žmonėmis, turinčiais protinių patologijų, bet ir teikia paslaugas, kurios stimuliuoja pažinimo ir mokymosi galimybes, suteikia projekto dalyviams vietą susitikimams, skatina pasidalinti patirtimi ir ryšiais, supažindina su techninėmis galimybėmis ir ugdo turimus asmeninius gebėjimus ir įgūdžius.

Galiausiai projektas yra ypatingas tuo, kad siekia paneigti stereotipus ir klišes apie žmones, turinčius protinių negalavimų.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


RADE Ltd.

KONSULTACIJOS, TEATRAS IR MENAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ IR PRIKLAUSOMYBĘ NUO NARKOTIKŲ, AIRIJA

APIE PROJEKTĄ

„RADE“ tikslas yra pagerinti narkomanų gyvenimo kokybę ir atkreipti dėmesį į jų izoliuotą elgseną bei nuobodulį, panaudojant įmanomą ir pasiekiamą kultūrinę veiklą. Ši veikla suteikia projekto dalyviams galimybę parodyti, kaip jie sugeba gyventi visuomenėje, ir paneigti visuomenėje vyraujančius stereotipus apie narkomanus.

Projektas suteikia paslaugas žemo slenksčio paslaugų naudotojams, jie supažindinami su iniciatyvomis, kaip atsikratyti priklausomybių, pvz., konsultacijos ir seminarai, kaip išvengti ligos pasikartojimo. Daugelis RADE projekto dalyvių yra nebaigę mokyklų. Siekdama pagerinti jų gyvenimą, RADE naudoja meninę veiklą. Pagrindiniai gyvenimiški įgūdžiai – raštingumas, pasitikėjimas savimi ir darbas komandoje – tai rezultatai, kurių pasiekia projekte dalyvaujantys žmonės, kiekvieną dieną dalyvaujantys programoje. Projekto užsiėmimus dalyviams veda daugelis šiuolaikinių menininkų.

Projekto rezultatai – metinės viešos meno parodos, kūrybinės rašytinės publikacijos ir specialiai dalyviams sukurtos teatro pjesės, filmai, šokiai.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto modelio dalys buvo pritaikytos daugelyje organizacijų Dubline, Airijoje. Projektas sulaukė nemažai individualių ar grupių vizitų iš Portugalijos, Graikijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir JAV agentūrų.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Komandinis darbas ir tarpusavyje susijusi vieša veikla konkuruoja su narkomanų pasyvumu, didina norą mokytis, pasitikėti savimi ir vertinti save. Tai padeda užtikrinti plačias galimybes mokytis ir įgyti įvairios patirties (raštingumo įgūdžių tobulinimo, pjesių rašymo ar skaitymo), techninių įgūdžių ir tai realizuoti dirbant teatre, rašant ar kuriant filmus.

Teigiami gyvenimo pokyčiai ir sprendimų priėmimo būdai yra pažįstami ir naudingi bet kuriai tikslinei grupei, ypač tai, kuri mano esanti nevertinama ir atskirta. Skatinami tie projekto dalyviai, kurie atranda ir įgyvendina naujoves, įtakojančias geresnes mokymosi ir įsidarbinimo galimybes. Padidėjęs pasitikėjimas savimi, savigarba, komunikacijos bei savęs vertinimo įgūdžių plėtojimas leidžia dalyviams pasikeisti ir nevartoti narkotikų, o dėl to gali pagerėti jų sveikata, santykiai su šeima, dažnai sumažėja tikimybė nusikalsti, padidėja galimybės apsigyventi stabilesnėje aplinkoje.

Projekto dalyviai kreipiasi ir dėl kasdieninių dalykų: detoksikacijos, apgyvendinimo, dalyvavimo teismuose, lankymosi medicinos priežiūros įstaigose ir tęstinio mokymo bei darbo patirties paieškos.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Jackdrum: siek savo galimybių

SUAUGUSIŲJŲ IR BENDRUOMENĖS MOKYMOSI PROJEKTAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS MOKYMOSI NEGALIĄ, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

APIE PROJEKTĄ

„Jack Drum Arts“ projektas siekia užimti pavienius asmenis ir bendruomenes, skatinti kūrybinius atradimus, naudojantis sceniniu menu ir žiniasklaida. Kūrybinis darbas skirtinguose lygmenyse suteikia visų amžiaus grupių ir gebėjimų žmonėms galimybę atrasti naujovių savyje bei savo vietą pasaulyje. Suaugusiųjų ir bendruomenės mokymosi programa buvo sukurta siekiant patenkinti suaugusiųjų, turinčių mokymosi sunkumų, poreikius. Kursus sudaro muzikos, dainų, filmų kūrimas ir skaitmeninis istorijos pasakojimas. Sesijos yra orientuotos į besimokantįjį, siekiama, kad kiekvienas jaustų bendrumą ir galėtų dirbti tokiu tempu, kuris atitinka jų sugebėjimus.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Tikslinę grupę sudaro žmonės, kenčiantys nuo psichikos sveikatos problemų, suaugusieji, turintys mokymosi ar fizinių problemų, ir ilgalaikiai bedarbiai. Be to, yra dirbama su neregiais ir silpnaregiais, siekiama jiems padėti papasakoti savo istorijas ir sukurti filmą, kuris atskleidžia iškylančius sunkumus, gyvenant netekus regėjimo. Nors patys mokiniai savarankiškai negali sukurti filmo, jie gali kurti turinį ir yra atsakingi už galutinį redagavimą, istoriją ir jos pasakojimo būdą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projektą galima lengvai perkelti į kitą šalį, jeigu menininkai bus suinteresuoti dirbti su šia tiksline grupe. Menininkams turėtų būti surengti trumpi apmokymai, kaip dirbti su problemų turinčiais asmenimis. Projektą galima pridėti prie jau esamų sunkumų turinčių suaugusiųjų mokymosi programų.

„Jack Drum Arts“ projektas yra remiamas ir dotacinėmis lėšomis, ir savivaldybės skirta parama. Pradedant naują šio tipo programą, finansavimo reikėtų ieškoti savivaldybės biudžete. Paramos sutartis derėtų rengti su organizacija, jau dirbančia su šia tiksline grupe.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projekto sėkmė yra besimokančiųjų malonumas, kurį jie gauna pasiekus aukštesnių ar žemesnių meninių rezultatų. Dirbdami projekto organizatoriai tikisi aukštos kokybės ir rūpinasi, kad jų mokinius mokytų aukštos kvalifikacijos menininkai, kurie skatintų siekti pagal galimybes geriausio rezultato. Projektas įkvepia ir gerina dalyvių sveikatą ir emocinę būseną. Kūrimas kartu suteikia dalyviams daug daugiau pasitikėjimo savimi ir puikų pasiekimo jausmą, kurį jie vėliau panaudoja savo kasdieniniame gyvenime.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Ryšių kūrimas

ESMINIŲ PROTINIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ SUAUGUSIŲJŲ BENAMIŲ MOKYMOSI PATIRTYS, AIRIJA

APIE PROJEKTĄ

Klonmelyje, Tiperario grafystėje (Airija), jau penkerius metus yra vykdomas projektas, kurio objektas yra socialiai atskirti, išsilavinimo neturintys asmenys. Mokymesi tai yra žingsnis atgal, kur formuojamos mažos klasės ir, kai reikia, jeigu yra nepasiruošusių mokytis su visais, formuojamos klasės „vienas prie vieno“. Ši programa siūlo mokiniui iš naujo pradėti mokytis suaugusiųjų švietimo sistemoje, kur jie gauna galiojančius, jų pastangas patvirtinančius pažymėjimus.

Programa skirta suaugusiems, vartojantiems narkotines medžiagas, alkoholį ir/arba benamiams, turintiems protinių sveikatos problemų dėl narkotikų vartojimo. Prieš dešimt metų programa buvo sukurta Vaterfordo mieste kaip atsakas į benamių žmonių poreikį mokytis. Mokymai vyko kartą per savaitę, daug dėmesio skiriant gyvenimiškų įgūdžių (tokių kaip maisto gaminimas) gerinimui.

Projektas vykdomas bendruomenės centre ir mieste, kur yra narkotikų priklausomybės centrai, bendruomenėje dirbantys socialiniai darbuotojai, probacijos tarnybos, moterų prieglaudos, paslaugas benamiams, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, teikiančios įstaigos ir t. t. Projekto dalyviai yra šių įstaigų lankytojai.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Šiuo metu projektas vykdomas trijose Airijos grafystėse (Pietų Tiperario, Vaterfordo, Karlou). Projektą galima vykdyti ir kitose šalyse, tačiau jis turi būti vykdomas bendruomeninėje organizacijoje, gerai įrengtame mokymo centre su tinkamais mokytojais ir valdymo struktūra. Šio tipo paslaugos galėtų būti susietos su vietinės savivaldos turimomis sutartimis arba su organizacija, kurios nariai galėtų būti projekto dalyviais.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Vykdant projektą kartu po vienu stogu su kitomis įstaigomis, projekto dalyviai gauna didelę ir visapusišką paramą. Be to, projekto vykdytojai siekia dalyviams suteikti papildomą paramą, kuri padėtų jiems spręsti dėl kenksmingų medžiagų vartojimo iškilusias priklausomybės problemas. Projektas bendradarbiauja su plataus spektro tarnybomis.

Projektas turi didelį poveikį ir suteikia galimybę dalyviams užaugti kaip individams ir pradėti tikėti savimi. Visi, kurie toliau dalyvauja projekto veikloje, gauna kiekvieno modulio baigimo pažymėjimą (turi baigti 7 modulius, kad gautų didįjį apdovanojimą). Kai kurie dalyviai itin patobulėjo, tęsė mokslus ir pradėjo dirbti. Visos išvardintos priemonės padeda atstatyti pasitikėjimą savimi. Projektas turi daug sėkmingų istorijų, pavyzdžiui, viena mokinė norėjo tapti kirpėja, o dabar stažuojasi vietiniame grožio salone.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • Kontaktinis asmuo – Jenny Ryan South Tipperary
  Tel. +353 86 771 6289
 • mcsouthtipperary@wstcys.ie
 • Rėmėjai:
  Waterford and Wexford ETB
  Vaterford ir pietų Tiperario bendruomenės
  jaunimo tarnyba
 • www.wstcys.ie

Biblioteca la Biblioteca la Conca

BIBLIOTEKOS PARAMA ŽMONĖMS, TURINTIEMS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ, ITALIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektą 2002 metais pradėjo Milano švento Pauliaus ligoninės psichinės sveikatos skyrius. Per kelerius metus projektas išpopuliarėjo ir sulaukė paramos. Dabar projekto atramos taškas yra svarbus subjektų, asociacijų, universitetų, o svarbiausia – viešųjų Milano savivaldybės bibliotekų tinklas. Projektą sudaro nedidelė gydomoji veikla, susijusi su dienos centro lankytojais.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Tikslinę grupę sudaro suaugę asmenys, hospitalizuoti Milano švento Pauliaus ligoninės psichinių sutrikimų centre, kuriems yra reikalinga pagalba ir reabilitacija po įvairių psichikos ligų. Pirmame projekto etape tikslinę grupę sudarė psichikos ligomis sergantys pacientai, kurie, jeigu nebūtų tinkamai prižiūrimi, vis labiau netektų savo autonomijos, dar labiau susirgtų ir būtų socialiai atskirti.

TIKSLAS

Suaugusių žmonių, sergančių psichikos ligomis ir gyvenančių trapioje aplinkoje, susirinkimų vietos Milane yra uždaros ir saugomos, jose nedalyvauja žmonės iš išorės. Svarbiausias projekto tikslas yra dirbti su sergančiaisiais socializacijos procese, skirti jiems laiko, skaityti knygas už paciento ir daktaro santykių ribų. Projekto tikslas yra kurti veiksmingus santykius su pacientais ir jungti ligą su reabilitacija.

METODAI

Projekto veikloje naudojama metodologija yra griežtai susijusi su švietimu. Pasitelkus formalųjį ir neformalųjį švietimą, pvz., filmų žiūrėjimą ir knygų skaitymą, gali būti įgyvendinamas tinkamas paciento priėmimas, rūpinimasis juo ir išklausymas. Sveikatos ir švietimo vykdytojų tikslas nėra vien sužinoti šio diskomforto sudėtingumą, bet ir skatinti bei atnaujinti santykius, emocinius ir pažintinius paciento gebėjimus.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Norint paremti ir išplėsti projektą bei suteikti galimybes jo vystymuisi, buvo įkurta kultūros asociacija „Alziamo il Volume“, kurios tikslas – skatinti jau esamų sustiprintų ir atnaujintų paslaugų projektus. Projekto tikslas yra sustiprinti Milano savivaldybės bibliotekos vaidmenį dirbant su psichikos ligomis sergančiais asmenimis.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektas yra ypatingas tuo, kad per užsiėmimus pacientai įgijo gebėjimų ir įgūdžių, padedančių palaikyti sėkmingus ryšius su bibliotekų skaitytojais, išduoti knygas, jas kataloguoti ir atlikti visas sekretoriato pareigas ir užduotis. Projektas demonstruoja sėkmingos naujos metodologijos panaudojimą apsaugos, rūpinimosi ir reabilitacijos srityse. Ir šiandien, norėdami pasiekti gerą personalinio savarankiškumo lygį, socialinę ir profesinę integraciją, pacientai darbuojasi bibliotekoje.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera San Paolo (Milano)
  Kontaktinis asmuo – Dott.ssa Barbara Bortolini e Dott.ssa Claudia Giangregorio
  Tel. +39 02 81843304
 • biblioteca_laconca@libero.it
 • www.comune.milano.it
 • Facebook: La Conca Biblioteca

Kalėjime jaunas

JAUNŲ NUSIKALTĖLIŲ INTEGRACIJA, ŠVEDIJA

APIE PROJEKTĄ

Kasmet į Švedijos kalėjimus patenka apie du šimtus 18–21 metų amžiaus žmonių, daugiausia jaunų vyrų. Kasdien žiniose pateikiama informacija apie jų nusikaltimus, teismo posėdžius ir teisėjus, bet retai kada rašoma kas nors apie žmogų – kaltinamąjį. Anksti nutraukę mokslus mokyklose, patyrę patyčių, nedarbą, socialinę atskirtį ir finansinių sunkumų – faktoriai, siejantys nusikaltimus padariusius asmenis. Daugelis jų, būdami kalėjime, turi dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimą ar sužino šią diagnozę.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Darbo muziejus, Švedijos Pataisančio gydymo agentūra ir Nacionalinė asociacija buvusiems nusikaltėliams nutarė leisti jauniems kaliniams kalbėti apie savo gyvenimus ir paversti savo istorijas kilnojamąja paroda. Projektas buvo įgyvendintas gavus finansavimą iš Švedijos paveldo fondo. Muziejui tai buvo nauja tikslinė grupė, su kuria reikėjo dirbti. Darbo muziejus (Arbetets) yra visų seansų vieta. Jis buvo atidarytas 1991 metais sename buvusio pramonės rajono Norrköping (Švedija) medvilnės verpimo fabrike. Muziejaus parodose, seminaruose ir pedagoginių programų veikloje yra vaizduojamas darbininko gyvenimas ir darbo sąlygos. Muziejaus tikslas yra būti naujoviška susitikimų vieta, kuri skatina diskusijas apie žmonių darbą, gyvenimus ir sąlygas, o ir pats muziejus buvo atnaujintas darbui su įvairiomis tikslinėmis grupėmis.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

2014 metų sausį jauni kaliniai Luleå kalėjime (Švedijos šiaurėje) pradėjo tartis su Darbo muziejaus darbuotojais dėl galimybės surengti parodą. Jie pasidalino savo gyvenimo istorijomis ir papasakojo, kaip jaučiasi uždaryti. Jauni kaliniai iš kitų kalėjimų ir sulaikymo centrų taip pat dalyvavo projekte, vadovaujami savo mokytojų, siuntė savo gyvenimo istorijas. Kuriant parodą iš viso dalyvavo 25 jauni kaliniai.

METODAI

Dalyviai įgijo ne tik pažintinių ir bendravimo, bet ir socialinių, fizinių ir mokymosi įgūdžių, didesnį pasitikėjimą savimi. Tikėtina, kad paroda bus motyvuojanti priemonė darbui su jaunais suaugusiais nusikaltėliais ir padės jiems pradėti siekti išsimokslinimo ir darbo.

Muziejus taip pat išleis knygą (2016–2017 metais), kurioje bus išdėstyti metodai, naudoti renkant ne tik kalinių gyvenimo, bet ir kalėjimo darbuotojų istorijas. Knyga bus švedų kalba.

Darbo muziejuje paroda buvo atidaryta 2015 metų sausį ir bus perkelta į šešias skirtingas Švedijos vietas. Numatoma, kad parodą aplankyti turėtų apie 100 000 lankytojų. Kiekvienoje parodos vietoje jaunam buvusiam kaliniui bus siūloma keturis mėnesius padirbti ekspozicijos gidu. Tokiu būdu projekto partneriai tikisi padėti kovoti su prietarais ir skatinti didesnį atvirumą su nuteistais žmonėms bei suteikti informacijos apie žmones, turinčius neuropsichiatrinių sutrikimų, ir padėti buvusiems nuteistiesiems pradėti naują gyvenimą.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Įkvėpti – Suaugusiųjų programa

ŠVIETIMO, TERAPINĖS IR LAISVALAIKIO PASLAUGOS NEĮGALIEMS ŽMONĖMS, MALTA

APIE PROJEKTĄ

Projekto vykdytojai tiki, kad kiekvienas turi teisę į lygybę ir integraciją. Projektu siekiama pabandyti padėti kiekvienam, turinčiam negalią, tai pasiekti, teikiant terapines ir laisvalaikio paslaugas individams ir jų šeimoms. Per bendruomenės įsitraukimą ir nepriklausomo gyvenimo įgūdžių apmokymus programa siekia neįgaliems žmonėms suteikti galimybių integruotis į visuomenę ir gyventi kokybiškesnį gyvenimą, užsiimant fiziologinėmis, socialinėmis, rekreacinėmis, rūpinimosi namais ir savimi veiklomis, atitinkančiomis jų amžių. Tai yra tęstinė nepriklausomo gyvenimo mokymų programa, susieta su įsidarbinimo įgūdžių formavimu ir darbo instruktavimu. Šie įgūdžiai visuomet yra reikalingi.

Įsidarbinimo įgūdžių formavimas prisideda prie socialinio ir profesinio žmonių, turinčių sunkumų bandant patekti į darbo rinką, integravimosi.

Projektas veikia kaip strateginis darbdavių, šeimų ir kitų socialinių veikėjų partneris, skatinantis kokybišką gyvenimą darbo metu. Tikslinės grupės pradeda apmokymus nuo bendrų kursų, sustiprinančių jų įgūdžius bei veiksmingumą ieškant karjeros galimybių, ir tuo pat metu padeda jiems pasirinkti profesinę kryptį.

Projektas taip pat prisideda prie integracijos, moko visuomenę, gerina tos pačios visuomenės grupės suvokimą ir turi daugiausiai žinių apie neįgaliuosius Maltoje.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Pagrindinė šio modelio sėkmė priklauso nuo holistinės modelio kilmės. Norint perkelti šį modelį, reikėtų turėti prieigas prie visų toje vietovėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems. Sukūrus šio tipo modelį, padidėja galimybės pasirašyti sutartį su vietos savivaldos institucijomis dėl neįgaliesiems teikiamų paslaugų finansavimo. Projektas 50 proc. yra finansuojamas, pasirašius sutartis su valdžios institucijomis ir kitas paslaugų teikimo sutartis, 34 proc. lėšų gaunama iš fondų ir dotacijų (įskaitant komercines veiklas), 16 proc. lėšų – iš kitų šaltinių, įskaitant Europos Sąjungos fondus, bei mokesčių. Panašios sistemos reikėtų norint pradėti tokią veiklą kitur.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projekto siūlomas holistinis būdas suteikia dalyviams galimybę įvairiapusiškai vystytis, apjungiant gyvenimiškus įgūdžius, ir, pagerėjus jų gerovei, siekti įsidarbinimo ir tolesnio mokymosi. Inspiravimo fondas buvo įkurtas susijungus Edeno fondui ir „Razzett Tal-Hbiberija“ – dviem pirmaujančioms paramos teikėjoms, dirbančioms su neįgaliaisiais susijusioje srityje. Šios dvi organizacijos į naują fondą perkėlė visus savo išteklius ir darbuotojus. Fondas paslaugas teikia vienoje vietoje, išvengiama dubliavimosi, skatinamas holistinis, būtent tam asmeniui skirtas, paslaugų teikimas.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

 • Tel. +356 2189 0000
  Faksas +356 2180 7708

Gebėjimas, o ne neįgalumas darbo vietoje

PATARIMAI DARBDAVIAMS, SAMDANTIEMS ASMENIS, TURINČIUS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, LATVIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas „Gebėjimas, o ne neįgalumas darbo vietoje“ prisideda prie labai svarbios problemos sprendimo – žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, įdarbinimo. Projektas skirtas ne tik nedarbo sumažinimui ir kovai su socialine atskirtimi, bet ir praktiniam „Jungtinės neįgaliųjų žmonių konvencijos“ įgyvendinimui, jis naikina svarbią kliūtį – darbdavių nuomonę apie neįgalumą ir gebėjimus, jų patirties trūkumą, informaciją ir motyvaciją bei vyraujantį požiūrį: „Kodėl turiu samdyti neįgalųjį, jeigu galiu samdyti ne neįgalųjį?“ Projektą įgyvendino penkios institucijos iš keturių šalių: Vokietijos, Italijos, Latvijos ir Lietuvos. Pirminis projektas buvo vykdomas Leonardo da Vinčio programos finansuoto projekto „Gebėjimas, o ne neįgalumas įdarbinant“ (2003–2005 metai), kuris gavo kokybės apdovanojimą ir galėjo toliau vystyti veiklą bei adaptuoti ją kitame projekte – „Neįgaliųjų įdarbinimo didinimas“ (2008–2010 metai).

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projektas skirtas žmonėms, turintiems negalią.

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas yra mažinti neįgalių žmonių diskriminaciją įdarbinant ir vystyti darbdavių (vadybininkų ar instruktorių) kompetencijas ir įgūdžius, siūlant jiems modernų ir naudingą nuotolinio mokymo kursą ir metodinę medžiagą.

METODAI

Buvo sukurtas nuotolinio mokymo kursas, skirtas verslininkams ir vadybininkams, dirbantiems skirtinguose ekonomikos sektoriuose, taip pat verslo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programų studentams, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja neįgaliųjų žmonių įdarbinime.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projektą lengvai galima pritaikyti kitoje šalyje ar institucijoje. Tinklalapyje yra pateikta įvairios projekto medžiagos, t. y. nuotolinio mokymo kursai, instruktorių užrašai. Visa medžiaga yra pateikta anglų, vokiečių, italų, latvių ir lietuvių kalbomis.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Nuotolinio mokymo kursas yra lankstus ir juo gali naudotis darbuotojai, valstybės tarnautojai, savivaldybių institucijos, žiniasklaida ir socialinės atskirties srityje dirbantys žmonės. Projekto medžiaga išsamiai informuoja apie neįgalių žmonių įdarbinimą ir integraciją darbo aplinkoje. Projekte pateikiamos analitinės apžvalgos, atvejų iš kitų Europos Sąjungos šalių tyrimai, neįgaliųjų integracijos ir įdarbinimo rezultatai. Šie tyrimai buvo atlikti Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz