GERIAUSI PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI ŽEMOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAMS

Priežastys, kodėl suaugusieji nutolo nuo švietimo, yra įvairios: žemas išsilavinimas ar menka profesinė kvalifikacija, neraštingumas, nedarbas arba nenuolatinis darbas, žema šeimos socialinė padėtis, gyvenimas neišsivysčiusiame regione. Tyrimai rodo, kad tik apie 10 procentų žmonių, turinčių žemą išsilavinimą, dalyvauja tęstiniuose mokymuose, o universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų, dalyvaujančių tęstiniuose mokymuose, skaičius yra 4 kartus didesnis. Dalis projekto „On the Move“ atliktų tyrimų buvo skirti ir žemą kvalifikaciją turintiems darbuotojams, siekiant paskatinti jų dalyvavimą tęstiniuose mokymuose ir stengiantis atrinkti sėkmingus ir lengvai pritaikomus pavyzdžius.

Project GO

PAGRINDINIŲ SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ SKATINIMAS, ŠVEICARIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas, kurį vykdė Šveicarijos suaugusiųjų mokymo federacija (angl. Swiss Federation for Adult Learning) ir „Interkantonale Konferenz für Weiterbildung IKW“, siekia plėtoti, tobulinti pagrindinius suaugusiųjų, ypač dirbančiųjų, įgūdžius. Projektas buvo vykdomas dviem etapais: 2009–2011 m. didelėse įmonėse; 2012– 2015 m. orientuotasi į mažas ir vidutinio dydžio įmones.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė – žemos kvalifikacijos darbuotojai ir įmonės Šveicarijoje.

TIKSLAS

Projekto tikslas – identifikuoti ir vystyti žemą kvalifikaciją turinčių darbuotojų pagrindinius įgūdžius. Mokymai yra individualūs, atsižvelgiama į darbuotojų poreikius, siekiama pagerinti jų pagrindinius įgūdžius – darbas kompiuteriu, kalba, matematika ir kita. Yra stebimas asmeninis ir profesinis tobulinimasis, todėl dalyviai įgauna dar daugiau pasitikėjimo. Įmonės, dalyvaujančios projekte, investuoja į savo darbuotojų tęstinį mokymą ir pasiekia gerų rezultatų tiek pačiai įmonei, tiek darbuotojams. Jaučiama ir didesnė darbuotojų motyvacija bei lankstumas.

METODAI

Atsižvelgdami į įmonių poreikius ir iššūkius, GO kuria mokymus. Penkių žingsnių metodas garantuoja efektyvius mokymus, naudojant konsultavimo koncepciją. Mokymai vyksta įmonėse.

Mokymai vykdomi penkiais etapais pačiose įmonėse:

1. Profilio reikalavimai – kompetencijų, reikalingų konkrečioje darbo vietoje, nustatymas.
2. Poreikių įvertinimas – tęstinių darbuotojo mokymų poreikių nustatymas.
3. Mokymų programa – mokymų vykdymas.
4. Pritaikymas – įgytų žinių pritaikymas darbo vietoje.
5. Mokymų įvertinimas.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto metodai gali būti lengvai pritaikomi ir kitose šalyse. Projekto tinklalapyje pateikiama daugiau informacijos ir galimybė patikrinti savo darbuotojų poreikius tęstiniams mokymams ( www.weiterbildung-in-kmu.ch ).

Projekto rengėjai yra paruošę priemonių rinkinį, kuris padeda nustatyti pagrindinių įgūdžių gerinimo poreikius; pilotinio projekto veiklų tyrimą; internetines gaires „Suaugusiųjų pagrindinių įgūdžių skatinimas įmonėse“; dokumentų duomenų bazę; seminarų medžiagą tęstiniams mokymams vykdyti; įgyvendinimo planą ir praktinių priemonių paketą.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektas GO siūlo mokymų vykdytojams priemonių rinkinį, kuris padeda nustatyti įmonių darbuotojų įgūdžių lygį ir mokymų bei konsultavimų įmonėse poreikį.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


ABAG Kelnas

DARBO KALBOS MOKYMOSI GALIMYBĖS ŽEMOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAMS, VOKIETIJA

APIE PROJEKTĄ

„ABAG Kelnas“ projektas buvo finansuotas Vokietijos švietimo ir mokslo ministerijos, vykdytas „Lernende Region-Netzwerk Köln e.V.“ ir Kelno miesto. Projektas skirtas turintiems žemą kvalifikaciją ir neraštingiems Kelno įmonių darbuotojams. Jį sudaro darbo srities pagrindinis išsilavinimas ir raštingumo kursai. Projekto ambicija – tvarus kursų įgyvendinimas įmonėse.

„ABAG Kelnas“ identifikavo Kelno įmonių darbuotojų poreikius, pagal kuriuos ir buvo sukurta medžiaga seminarams ir mokymams šiomis temomis: skaitymas, rašymas, aritmetika, IT, komunikacija, sveikatos priežiūra, kultūrinis švietimas ir kita.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tiksline grupe buvo pasirinkti žemą kvalifikaciją turintys ir neraštingi mažų, vidutinių ir didelių Kelno įmonių darbuotojai. Specialūs seminarai, mokymai ir kitos programos buvo įgyvendintos siekiant palaikyti darbuotojus jų kasdieninėje darbinėje veikloje. Mokymų ir švietimo tipai gali būti kintantys ir įvairūs, priklausomai nuo tikslinės grupės poreikių.

TIKSLAS

Šio projekto tikslas yra sumažinti gana didelį neraštingų ir žemą kvalifikaciją turinčių darbuotojų koeficientą ir pasiūlyti jiems galimybę pasivyti savo kolegas, turinčius daugiau žinių ir didesnes kvalifikacijas. Neraštingi ir žemą išsilavinimą turintys žmonės darbinėje veikloje susiduria su įvairiais iššūkiais, pvz.: nemoka pildyti dokumentų, negali perskaityti grafikų ar elektroninio laiško. Žmonės susiduria su sunkumais, atsilieka nuo kitų, o tai gali lemti nevisišką pareigų atlikimą ar net darbo praradimą.

METODAI

Norėdami išsiaiškinti tikslinės grupės poreikius ir sunkumus, žemą kvalifikaciją turintiems asmenims keliamus reikalavimus, projekto koordinatoriai bendravo su įmonių prižiūrėtojais. Koordinatoriai bendravo ir su tiksline grupe, siekdami išsiaiškinti jų požiūrį ir poreikius. Surinkta informacija iš dviejų šaltinių buvo itin naudinga.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto idėja ir veikla gali būti lengvai pritaikomi ir kitoms tikslinėms grupėms, miestams ar šalims. Svarbiausia – pasiekti tikslines vietas ir tikslines grupes, pvz., darbo vietose. Seminarų, mokymų medžiaga turėtų būti itin lanksti ir koncentruota į besimokantįjį.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektas ABAG Kelnas buvo planuotas specifinei, nepalankioje situacijoje esančiai tikslinei grupei. Projekto įgyvendinimas yra gan lankstus ir koncentruotas į besimokantįjį. Projekto rezultatai parodė, kad besimokančiųjų darbuotojų ir įmonių pasiekimai buvo puikūs. Svarbus ir bendradarbiavimo aspektas – tikslinės grupės buvo pasiektos jų darbo vietoje, t. y. įmonėse.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

  • Lernende Region - Netzwerk Koeln e.V.
    Kontaktinis asmuo Dr. Sabine Schwarz
    Tel. +49 221/9908 29-236
  • www.bildung.koeln.de/abag

ABC+

INTERNETINĖS MOKYMOSI GALIMYBĖS ŽEMOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAMS, VOKIETIJA

APIE PROJEKTĄ

„ABC+“ yra tęstinis „ABC“ projektas, kuris apima virtualią pagrindinio išsilavinimo platformą. Tikslinė grupė yra neraštingi asmenys, dirbantys maisto gaminimo, valymo ir sodininkystės sferose.

Projektas vystė internetinę platformą ir nemokamą programą, kuri gali padėti neraštingiems asmenims patiems tobulinti savo įgūdžius. Programą sudaro vaizdinė medžiaga, žodynai (maisto gaminimo, valymo ir sodininkystės tematika), įvairios užduotys, žaidimai, kurie gali padėti neraštingiems asmenims išmokti skaityti, rašyti, skaičiuoti. Projektas buvo bandomas ir įgyvendintas su neraštingais asmenimis ir specialistais, turinčiais ilgametės darbinės patirties su šiomis tikslinėmis grupėmis.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė yra neraštingi asmenys, šiek tiek turintys vokiečių kalbos žinių, ypač dirbantys maisto gaminimo, valymo ir sodininkystės sferose. Būtent šių sferų darbuotojai yra labiausiai neraštingi Vokietijoje. Buvo sukurta virtuali platforma, todėl tikimasi pritraukti visus šalies neraštingus asmenis.

TIKSLAS

Projekto tikslas – sukurti internetinę platformą su medžiaga (užduotys, pratimai, filmai, žodynai ir kt.), kuri skirta tikslinių grupių poreikiams tenkinti. Medžiaga buvo išbandyta ir patvirtinta akademikų. Prieiga prie platformos ir naudojimasis medžiaga – nemokamas.

METODAI

Tęstinio projekto rengėjams tikslinė grupė buvo gerai pažįstama iš prieš tai vykdyto projekto. ABC+ naudoja filmus, žodynus, mokomuosius žaidimus, specifines užduotis, matematinius galvosūkius ir kt. Siekiant pritraukti tikslinę grupę ir paskatinti jos naudojimąsi platforma, informacija ir projekto tinklapio nuoroda buvo siunčiama maitinimo, valymo ir sodininkystės įmonėms, įvairioms organizacijoms.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto veikla yra inovatyvi ir pritaikyta tikslinei grupei. Reikia pripažinti, kad projekto platforma gana brangi, o jos vystymas, išbandymas ir vykdymas – ilgai trunkantis. Bet kokiu atveju, projekto rezultatai yra tvarūs.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

ABC+ plėtoja darnias galimybes neraštingiems darbuotojams patiems nustatyti savo mokymąsi, jo laiką ir būdą. Prieiga ir naudojimasis medžiaga – nemokamas, o veiklos vykdymas galimas prisijungus kompiuteriu.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Mobilus mokymosi seminaras žemos kvalifikacijos moterims kaimo vietovėse

AUSTRIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas – lankstus mokymosi pasiūlymas, skirtas kaimo vietovėms. Projekto tikslas – suteikti mokymosi galimybes neišsilavinusioms moterims, siekiant gerinti jų pagrindinius informacinių ir komunikacinių technologijų, kalbos, bendravimo ir nusiteikimo mokytis įgūdžius.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto veikla nukreipta tiesiogiai į tikslines grupes, sukuriant individualų mokymosi tvarkaraštį ir įvardinant mokymosi tikslus drauge su kiekviena mokymosi dalyve. Palaipsniui dalyvės yra nukreipiamos savarankiškam mokymuisi. Turinio taikymas yra svarbiausia programos dalis. Programa yra struktūrizuota ir apima 200 mokymo elementų. Kiekvienas elementas skirtas specifinei temai, numatytas jo mokymosi laikas. Šie elementai yra adaptuoti atsižvelgiant į dalyvių poreikius, kompetenciją ir galimybes. Programą sudaro:

➜ Susipažinimas ir komandos vystymasis. ➜ Educational diagnosis; reading-Išsilavinimo nustatymas – skaitymas, rašymas, kalbėjimas. ➜ Bendravimo įgūdžiai – klausymas ir kalbėjimas. ➜ Informacinės ir komunikacinės technologijos bei elektroninės aplikacijos. ➜ Mokymosi įgūdžiai – mokymasis mokytis. ➜ Savarankiškas mokymasis.

Vienas iš svarbiausių šio projekto bruožų – bendradarbiavimas su atitinkamomis bendruomenėmis, su kuriomis vykdomas projektas. Bendruomenės yra gana jautrios holistinio ugdymo strategijos kaimo vietovėse temai, todėl jos aktyviai prisideda prie mokymosi pasiūlos įgyvendinimo. Bendradarbiavimas su vietovių merais, vietinių valstybinių įmonių atstovais skatina spartesnį tikslinės grupės pasiekimą, tinkamos vietos suradimą, informacijos sklaidą ir projekto rezultatų kokybę.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Šis projektas įrodė, kad tinkamai pasirinktu būdu moterys, gyvenančios kaimo vietovėse, gali dalyvauti programoje, o mokymai pagal jų poreikius ir galimybes vykdomi sėkmingai. Bendruomenės, prisidėjusios prie veiklos, įgauna bendrumo jausmą ir tiesioginę naudą, taip pat gerėja jų gyvenimo kokybė.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Raštingumas darbe

RAŠTINGUMO GALIMYBĖS NERAŠTINGIEMS DARBUOTOJAMS, PRANCŪZIJA

APIE PROJEKTĄ

Raštingumas darbe – europinis projektas, kuris buvo finansuotas Europos Komisijos programos „Mokymasis visą gyvenimą“. Projektas buvo įgyvendintas tarptautinių partnerių: ALPES (Prancūzija), BFI OÖ (Austrija), CDI (Prancūzija), Zukunftsbau (Vokietija).

Raštingumas darbo vietoje reiškia įgūdžius – raštingumas, kalba, skaičiavimas, informacinės ir komunikacinės technologijos, kurie yra reikalingi šiandieninėje darbo rinkoje. Raštingumas darbo vietoje yra gan didelis iššūkis, turint galvoje, kad 80 milijonų suaugusiųjų Europoje – trečdalis darbo jėgos – yra įgiję gana menkus įgūdžius. Skaičiavimai rodo, kad 2010–2020 m. žemos kvalifikacijos darbų skaičius Europos Sąjungoje sumažės beveik 30 %.

Tai reiškia, kad šiandieninė rinka reikalauja geresnių įgūdžių ir aukštesnio išsilavinimo. Tikėtina, kad ateityje darbo vietos bus dar labiau susijusios su raštingumu. Taigi, raštingumo lygio gerinimas darbo vietoje yra įmonių ir darbo vietos vystymasis.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė – neraštingi darbuotojai, įmonės, samdančios neraštingus asmenis, specialistai, dirbantys su neraštingais darbuotojais.

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas – vystyti ir gerinti raštingumo darbo vietoje kokybę Europoje, gerinant darbuotojų ir įmonių veiklą.

METODAI

Kova su neraštingumu yra glaudžiai susijusi su darbo vieta. Įmonės visai neseniai įvardino šį fenomeną dėl ekonominių pasikeitimų ir kokybės procedūrų, kurios įtakoja visą produkcijos tinklą, įskaitant žemos kvalifikacijos darbuotojus, naudojimąsi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Dažnai raštingumo seminarai, vedami įmonėse, nėra glaudžiai susiję su įmonių ir neraštingų asmenų poreikiais, todėl būtina juos vystyti ir tobulinti.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto pradžia paremta Naujojoje Zelandijoje atliktu tyrimu, metodologinėmis suaugusiųjų mokymų gairėmis bei tinklapiu, siekiant atkreipti įmonių dėmesį. Per dvejus metus projekto partneriai adaptavo metodologines gaires ir tinklalapį, skirtą įmonėms, kuris buvo plėtojamas Naujosios Zelandijos organizacijos. Antrajame projekto etape adaptuota medžiaga buvo bandoma šešiose Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonėse su 30 darbuotojų. Siekiant išbandyti naujus metodus, buvo suorganizuoti ir mokymų seminarai specialistams, dirbantiems su tikslinėmis grupėmis. Galiausiai, siekdami skatinti raštingumo darbo vietose mokymus, projekto partneriai suorganizavo įmonių sąmoningumo didinimo kampanijas. Metodai yra specialiai sukurti neraštingiems darbuotojams. Jie buvo išbandyti ir pripažinti trijose šalyse, lengvai gali būti pritaikyti ir kitose valstybėse.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Paieškos sistema ir duomenų bazė Je Kunt Meer

DARBO GALIMYBĖS ŽEMOS KVALIFIKACIJOS ASMENIMS NYDERLANDAI

APIE PROJEKTĄ

„Jekuntmeer.nl“ – „De Omslag“ nepriklausomas ir ateities vizijos projektas, skirtas įsidarbinamumui. „De Omslag“ yra kelių organizacijų, dirbančių sveikatos ir gerovės, socialinės reabilitacijos, priklausomybių, paramos negalią turintiems asmenims, švietimo sektoriuje, ašis. Remiant ir siejant šias organizacijas, siekiama pritraukti ir integruoti nepalankioje situacijoje esančius asmenis.

TIKSLINĖ GRUPĖ IR TIKSLAS

Tinklalapis jekuntmeer.nl pateikia išsamią galimybių mokytis, dirbti ir veikti Amsterdame, Utrechte bei Leidine apžvalgą. Tinklalapyje galima rasti informacijos apie darbo rinkos bei mokymosi paklausą ir pasiūlą, ypač aktualią nepalankioje situacijoje esančioms grupėms. Jekuntmeer.nl yra skaitmeninis socialinis žemėlapis, apžvelgiantis galimas veiklas, darbo ir mokymosi galimybes tikslinėms grupėms ir socialinėms organizacijoms. Tinklalapis prieinamas visiems, tačiau yra orientuotas į nepalankiose situacijose esančius asmenis, norinčius aktyviai veikti visuomenėje. Tikslinės projekto grupės yra šios: asmenys, sergantys autizmu, demencija, lėtinėmis ligomis; benamiai; asmenys, turintys mokymosi negalią, psichikos sveikatos sutrikimų, patyrę smegenų traumas; vartojantys alkoholį ir narkotikus; turintys regėjimo ar klausos negalią; migrantai; jauni rizikos grupėje esantys asmenys ir kiti nepalankioje aplinkoje esantys žmonės. Visos šios grupės susiduria su sunkumais bandydami susirasti darbą bei mokymosi galimybių, todėl joms reikia ypatingos paramos ir sistemos mokymosi bei darbo rinkos aplinkoje.

Darbo, veiklos ar mokymosi galimybių teikėjai dažniausiai yra socialinių paslaugų ar organizacijų savanoriai iniciatoriai.

METODAI

Tinklalapis jekuntmeer.nl buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su paramos organizacijomis Amsterdame, Utrechte, Leidene. Socialinių paslaugų teikėjai tiesiogiai plėtoja tinklalapį ir prisideda prie turinio.

Tinklalapis suteikia galimybę nepalankioje situacijoje esančioms grupėms ieškoti tinkamo darbo, veiklos ar mokymosi pasiūlymų. Naudotis tinklalapiu yra patogu, jame yra paieškos ir filtravimo funkcijos, galimybė pagal asmeninius poreikius ir susidomėjimą surasti pasiūlą. Ieškoti galima savarankiškai, be tarpininko paramos.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Kiekviename projektą įgyvendinančiame regione yra paskirtas tinklalapio administratorius, kuris bendradarbiauja su gerovės ir paramos organizacijomis ir yra atsakingas už tinklalapio turinį.

Darbo, veiklos ir mokymosi galimybių teikėjai yra apmokomi ir konsultuojami administratoriaus, kuris padeda jiems įkelti informaciją apie įvairius pasiūlymus į tinklalapį. Tokiu būdu pasiūlymai yra prieinami ir viešai skleidžiami, o galimybių teikėjai yra aktyviai įtraukiami, siekiant tinklalapį padaryti informatyvesnį. Teikėjai prisidėjo prie naujosios tinklalapio versijos įdiegimo 2015 m.

Dažniausiai mokymosi ir kitų galimybių teikėjai turi savo informacinius tinklalapius, tad projekto vykdymo metu buvo nuspręsta organizacijų tinklalapių informaciją sieti su jekuntmeer.nl. Taip informacija yra atnaujinama vienu metu. Teikėjams yra priskiriamas unikalus prisijungimo kodas, kuriuo galima sieti ieškomą paklausą su pasiūla. Tinklalapyje pateikiama apžvalga, ar paklausos ir pasiūlos pasirinkimas yra tinkamas ir prieinamas. Be to, jei reikia detalesnės informacijos, su teikėjais galima susisiekti elektriniu paštu ar telefonu.

Jekuntmeer.nl buvo sukurtas norint pasiekti plačią tikslinę grupę, tačiau specifinės tikslinės grupės pasirinkimas taip pat galimas. Koncepcija yra lengvai pritaikoma kitose šalyse, tačiau būtina turėti stiprų tinklą ir koordinuojančią organizaciją, kad tinklalapis būtų kokybiškai administruojamas.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Jekuntmeer.nl yra puikus internetinis įrankis, padedantis susieti darbo rinkos, veiklos ir mokymosi paklausą su pasiūla. Projektas atsižvelgia į nepalankioje situacijoje esančios grupės poreikius ir remiasi bendradarbiavimu ir tinklaveika.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz