Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

Pagrindinis šio projekto tikslas – rasti būdą ir geruosius pavyzdžius, kuriais būtų galima pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose.

Tyrimai rodo, kad tik apie 10 % žmonių, turinčių žemą išsilavinimą, dalyvauja tęstiniuose mokymuose, o universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų, dalyvaujančių tęstiniuose mokymuose, skaičius yra 4 kartus didesnis. Švietimo ekspertai teigia, jog tiek patys asmenys, tiek švietimo institucijos, kurios yra nutolusios nuo tikslinės auditorijos, daro poveikį atskirčiai nuo švietimo. Ekspertai pataria žemą išsilavinimą turinčius asmenis konsultuoti, kurti alternatyvius metodus, kurie skatintų jų dalyvavimą tęstiniuose mokymuose.

Projekto „On the Move” pamatas – Europos 2020 m. strategija ir programos PIAAC atlikti tyrimai. Europos 2020 m. strategijos tikslas yra pažangus, tvarus ir integracinis augimas. Mokymasis visą gyvenimą ir įgūdžių plėtra yra svarbūs veiksniai įgyvendinant šią strategiją. Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė (EAAL) yra tiesiogiai susijusi su strategija, todėl akcentuojama būtinybė aktyviau dalyvauti suaugusiųjų mokymesi. Europos Sąjungos šalyse suaugusiųjų mokymosi statistika yra skirtinga, tačiau žemą išsilavinimą turinčių asmenų skaičius yra gan aukštas.

Šio projekto uždaviniai yra nustatyti, išbandyti, plėtoti ir skleisti geriausius įgyvendintus projektus žemą išsilavinimą turinčių asmenų temomis. Projekto rezultatai yra aktualūs specialistams, dirbantiems konsultavimo srityse, kurie sužinos apie alternatyvius metodus, kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybe dalyvauti tęstiniuose mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti geresnį darbą.

Resultatai

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz