Partnership

Vytautas Magnus University (VMU)

Vytauto Didziojo Universitetas
K. Donelaicio G. 58
44248 Kaunas
+370 37 222 739
www.vdu.lt

Contact Person
Egle Salnaite
e.salnaite@trt.vdu.lt

 

Vytautas Magnus University (VMU), opgericht in 1922 (opnieuw opgericht in 1989), is een van de meest liberale en moderne universiteiten in Litouwen. Op dit moment zijn er 10 faculteiten op de VMU: Kunst, Katholieke Theologie, Economie en Management, Geesteswetenschappen, Informatica, Recht, Natuurwetenschappen, Politieke wetenschappen en Diplomatie, Sociale Wetenschappen en Music Academy. De universiteit heeft meer dan 9000 studenten per studiejaar: 7000 in Bachelor studies, 2000 in Master studies en 250 in Doctoral studies. Meer dan 550 wetenschappers en onderzoekers werken bij de Vytautas Magnus University.

Het Jeugd Carrière en Advies Centrum is een non-profit, non-gouvernementele instelling opgericht door de Vytautas Magnus University en de openbare instelling "Open Society Fund-Litouwen" in 1999. De belangrijkste doelstellingen en doelen van het Centrum zijn gebaseerd op de ontwikkeling van sociale, educatieve en culturele programma's, de ondersteuning van burgerinitiatieven en de verbetering van overheidsdiensten. De doelstellingen worden gerealiseerd door jonge mensen op te leiden en praktische vaardigheden te leren in specifieke werkvelden; door strategische projecten te initiëren en te begeleiden die leiden tot een verbetering van de hervorming van het systeem van het secundair onderwijs en de integratie in de Europese Unie; door mensen te begeleiden in hun carrièreplanning; door mensen te trainen hun professionele talenten te herkennen en te vermarkten; en door het adviseren op het gebied van de arbeidsmarkt onderzoek.

De Vytautas Magnus University is in het project verantwoordelijk voor het organiseren van de onderzoeksactiviteiten.

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz