Partners

Stichting De Regenboog Groep

Stichting De Regenboog Groep
Droogbak 1d
1001 EW Amsterdam
+31205317600
www.deregenboog.org

Contact Person
Eberhard Schatz
eschatz@correlation-net.org

 

De Regenboog Groep (RG) is een in Amsterdam gevestigde NGO, die zich inzet voor mensen met sociale problemen, zoals dakloosheid, drugs- en alcoholgebruik en psychische stoornissen. De organisatie biedt laagdrempelige zorg en sociale diensten, zoals een inloopcentra en nachtopvang, psychosociale ondersteuning, gebruikersruimtes en spuitenomruil. Bovendien biedt de RG sociale ondersteuning via vrijwilligers en buddy projecten.

De RG heeft meer dan 150 medewerkers en werkt met 650 vrijwilligers. Het heeft een solide structuur, bestaande uit een Raad van Bestuur, een Raad van Advies en een directeur. In 1996 ontving de RG het officiële Nederlandse keurmerk voor not-for-profit organisaties (CBF).

In aanvulling op het werk dat op lokaal en praktisch niveau wordt uitgevoerd is de RG altijd actief geweest op het gebied van internationale samenwerking. Al meer dan 15 jaar, is de RG betrokken bij Europese netwerken en projecten. Daarbij ging het met name om het uitwisselen van ervaringen, en het van elkaar leren, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan kwetsbare en gemarginaliseerde mensen en het beïnvloeden van beleid, gericht op deze specifieke groepen. Naast een groot aantal specifieke projecten, heeft de RG het Europees Netwerk Correlation - European Network Social Inclusion & Health opgericht.

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz